Digital Archive System (DAS)

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan
Kementrian Kesihatan Malaysia
Aras 3-7, Blok E3, Parcel E, Persint 1,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Pesekutuan,
62590 PutrajayaUsername :

Password:
   Login       Remember me
If you face difficulties signing in to the system, kindly notify the system administrator.